Indtast dit forbrug

Dit forbrug: m3 pr. år

Vælg forsyningsform

Jeg modtager vand fra:

Samlet pris fra Samn Forsyning

-,-- pr. år (delt i 2 acontoregninger)
Dette er prisen for afledning af spildevand, eksklusiv regning på vand fra dit private vandværk.
Dette er prisen for vand og afledning af spildevand.